som var den enda US presidenten att hålla ett patent?

Svar: Lincoln

Förutom sin skicklighet som en statsman och ledare, var Abraham Lincoln en begåvad mariner och en livslång tinkerer. Det var en sammanslagning av de två sistnämnda som ledde Lincoln att arbeta tyst på sin fritid på en anordning avsedd att hjälpa båtar på Mississippifloden frigöra sig från stim.

Enheten förlitat sig på flytkammare kopplade till kraftiga timmer tvingas ner i vattnet för att höja massa upp båten över grundet tänka av mekanismen som en ponton båt som kan lyfta sig på sina pontoner till hinder i vatten.

Även Lincoln ansökt om och fått ett patent för sin design, har enheten aldrig tillverkats eller kommit till marknaden.