vilket U.S. staten är den enda som har två Federal Reserve banker?

Svar: Missouri

Federal Reserve Bank, regionbankerna i USA Federal Reserve System, finns över hela USA i 12 olika Federal Reserve distrikt som omfattar alla regioner, inklusive Alaska, Hawaii, och även Amerikanska Samoa, Guam, och Samväldet norra Marianerna.

Bankerna är geografiskt stor spridning nog att, med ett undantag, de inte faller inom gränserna för en enda stat. Avståndet mellan Federal Reserve Bank of San Francisco (som tjänar 12: e distriktet), till exempel, och den närmaste andra Federal Reserve Bank är över ett tusen miles.

Den ett undantag från regeln finns i Missouri. Delstaten Missouri hus två Federal Reserve banker: Federal Reserve Bank of Kansas City och Federal Reserve Bank of St Louis. Vad exakt gjorde Missouri gjort för att förtjäna en sådan åtskillnad? Medborgarna i staten valde James A. Reed som i 1913, ändrade sin röst på Federal Reserve Act till en jakande ett och bröt en fast dödläget. Som belöning för att bryta dödläget och flytta lagstiftning framåt, var en Federal Reserve Bank placeras i tätbefolkade och handel kritiska plats i St Louis, Missouri och en annan placerades i Kansas City, en stad Reed hade tidigare tjänstgjorde som borgmästare av.

Jag fick att en rätt eftersom jag gissade att lagvrängning var inblandad i ett beslut –any politiskt beslut – i Missouri. Jag hade några antydningar om Truman och chef Pendergast – så det var lätt att räkna ut att det skulle vara Missouri. Min första lutning New York eller Kalifornien skulle ha baserats på befolkningen – men det var alltför lätt att dra slutsatsen och den välkända lagvrängning av Missouri politik fattat beslutet.