vad är grawlixes som används för att dölja?

Svar: oanständigheter

Redan 1902 var tecknare använder blandade typografiska symboler för att representera bokstäverna i obscena ord i dialogen med sina karaktärer. Vuxna läsare kan lätt översätta “Den där killen, vad en * # ($ huvud!” I mer färgstarka språk, men de slumpmässiga tecken i stället för den faktiska ord hypotetiskt hålls obsceniteter borta från barn och mer praktiskt, höll censorerna borta från tecknare .

Termen “grawlix” att hänvisa till denna typ av blandade typografi myntades 1964 av tecknaren Mort Walker i sin omfattande avhandling om mediet titeln Lexicon av Comicana.