vilka av dessa grupper var mest inflytelserika i ett snabbt antagande av asfalterade vägar?

Svar: Cyklister

Det skulle vara mycket lätt att föreställa sig att de människor som pressade hårdast för belagda vägar var tidiga användare av bil- eller bilföretag som hade ett egenintresse i väg förbättring och expansion, men årtionden före uppkomsten av bilen körde expansionen väg, det var cykelentusiaster ropade efter bättre, smidigare, säkrare vägar.

Den “Bra vägar Movement” var en politisk rörelse bekräftas av det ökade intresset för och tillgången på cyklar i den sista delen av 19-talet, det som började som en bred och oorganiserade önskan om bättre vägar i 1870-talet gelade in en formell rörelse i 1880 när förespråkar kom ihop i Newport, Rhode Island att bilda League of American Wheelmen (LAG). Den Wheelmen publicerade en cykel tidskrift, tryckte på för vägförbättringar lagstiftning och rättsliga skydd för cyklister.

Rörelsen var ganska framgångsrika tack i någon liten del till noggrann politisk takt, den Wheelmen fått stöd av jordbrukare och människor på landsbygden som trots att de inte är cyklister själva ville se bra vägar på plats för att göra det lättare för dem att föra sina produkter till marknaden och resa in städer.

Även om ökningen av bilen överskuggade cykeln och dess entusiaster, vi fortfarande skyldiga i tacksamhetsskuld till de tidiga cyklister som hjälpte driva igenom den första lagstiftning väg förbättring.