vad som skiljer Venus och Uranus från alla andra planeter i vårt solsystem?

Svar: Rotationsriktning

Trots vilt olika temperaturer, atmosfäriska förhållanden, och kompositioner, det är något de flesta planeterna i vårt solsystem har gemensamt: rotationsriktning. Varje planet i solsystemet kretsar kring solen i en moturs och nästan varje planet roterar också kring sin axel i en moturs riktning. Varje planet utom Venus och Uranus som är (och, honorarily nämns trots att degraderas till en dvärgplanet / planetoid flera år sedan, Pluto). Rotationen av Venus och Uranus är helt i strid med det av jord och känd som “bakåtsträvande rotation”.

Om jorden hade en matchande rotations mönster, skulle solen stiga i väst och som i öst.

Om jorden hade en matchande rotations mönster, skulle solen stiga i väst och som i öst.

Som skulle verkligen göra XKCD dag.

Faktiskt, roterar Venus samma en jord, men det är flygande upp och ned.

Var är att stöna knapp ???

Inte Uranus roterar också på sin sida? Konstiga dagar och år som ibland norra (godtycklig beteckning) halvklotet är i totalt mörker och ibland det södra halvklotet. Ibland är det axel punkter längs dess bana och ibland mot eller bort från solen och alla punkter i mellan.

Faktiskt, jag är glad att jorden roterar som den gör. Tänk bara på alla de problem det skulle ha orsakat om utforskare av den nya världen hålls reser in i solnedgången. Kalifornien skulle aldrig ha upptäckts!

Kalifornien skulle aldrig ha upptäckts!

Nu finns det en tanke att fundera.